Fra innholdet:

Den store feltmanøveren.
Erindringer.
Det mørke fastland.
Brennevinsbrenning i Skjeberg.
Funn og boplasslokaliteten "Raet".
Johannes smed forteller.
Rapport fra turkomiteen 2003.